zaterdag 22 januari 2011

Wakefield’s article linking MMR vaccine and autism was fraudulent

Het omstreden onderzoek van Wakefield uit 1998 over het verband tussen vaccinaties en autisme was al in diskrediet geraakt wegens foutieve conclusies. Het wetenschappelijk tijdschrift dat het resultaat destijds publiceerde heeft het artikel in 2004 ingetrokken en de wetenschapper kreeg wegens de fouten een tuchtmaatregel opgelegd. Maar nu pas blijkt dat hij ook bewust gefraudeerd heeft.
De spraakmakende en zeer omstreden studie uit 1998 legde een verband tussen de vaccinatie van kinderen tegen mazelen, bof en rode hond en het ontwikkelen van autisme. Wetenschappers haalden de resultaten onderuit maar de alarmerende conclusie was voor veel ouders reden vaccinatie te weigeren. Dat leidde onder meer in Engeland tot gevaarlijke situaties voor de volksgezondheid.
In 2004 trok The Lancet, het wetenschappelijk tijdschrift dat de resultaten van de studie publiceerde, in. De conclusies bleken niet te deugen. Duidelijk werd ook dat de leider van het onderzoek, dr Andrew Wakefield, verzwegen had dat het onderzoek was betaald door de Legal Aid Board, een organisatie die zich specialiseerde in het indienen van schadeclaims als gevolg van medische fouten. Wakefield zlef bleef echter achter de resultaten staan.
Nu is door onderzoek van een Britse journalist duidelijk geworden dat Wakefield heeft geknoeid met de onderzoeksgegevens. 
Wakefield claimde dat bij acht van de twaalf onderzochte kinderen aanwijzingen voor autisme ontdekt werden kort na de vaccinatie. Naar nu blijkt waren in vijf gevallen die aanwijzingen al bekend voordat de vaccinatie plaatsvond. Wakefield heeft dat doelbewust verzwegen.